ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences
Publications Copernicus

Volume IV-5, 2018 – Author index

Volume IV-5, 2018 – Author index

A

Agarwal, S. P. Aggarwal, S. P. Agrawal, S. Al-Shammari, A. Ansari, R. A. Asopa, U. Aswathi, P. V. Attri, P.

B

Babu, A. Bala, R. Balasubramani, K. Balasundareshwaran, A. Basu, D. Bharath, H. A. Bhavana, M. Brenner, C. Buddhiraju, K. M.

C

Carrano, C. Carrera, D. Chandan, M. C. Chandola, H. C. Chauhan, I. Chauhan, P. Chirakkal, S. Choksey, A. Choudhury, S. B. Chouksey, A. Chutia, D.

D

Dadhwal, V. K. Dashondhi, G. K. Davawala, N. Devanathan, R. Devara, M. Devi, M. B. Dhasmana, M. K. Dhote, P. R. Dikshit, O. Dini Das, A. S. Dowman, I. Dutta, K. Dutta, S. Dwivedi, R. Dwivedi, S. D’Urso, M. G.

F

Ferrera, H.

G

Gagliardini, M. Garg, V. Gaurav, K. Gedam, S. Ghosh, R. Gonnuru, P. Goswami, J. Grover, A. Gujrati, A. Gummapu, J. Gupta, A. Gupta, C. Gupta, K. Gupta, P. K. Gupta, R. D.

H

Haldar, D. Halounova, L. Handique, B. K.

I

Indu, J. Ittycheria, N.

J

Jaiswal, A. Jaiswal, A. K. Jha, A. K. Jha, V. B.

K

Kala, S. Kant, Y. Kaushik, S. Khan, P. Kiran, A. Kota, G. K. Koti, S. R. Kulkarni, A. V. Kulkarni, S. Kumar, A. Kumar, A. S. Kumar, P. Kumar, S. Kumaraswamy, K. Kushwaha, S. K. P. Kushwaha, S. P. S.

L

Lal, P. Levin, E. Lohani, B.

M

Maiti, A. Majumdar, S. Malik, K. Mallet, C. Meena, G. K. Mitra, D. Mitra, S. S. Mohanty, P. K. Mohanty, S. Mothi Kumar, K. E. Mukherjee, A.

N

Nair, A. S. Naithani, B. P. Nanda, C. Narayan, A. B. Nela, B. R. Nikam, B. R. Nimish, G. Nitheshnirmal, S. Nivedita Priyadarshini, K.

O

Oberai, K.

P

Pal, P. K. Pande, H. Pandey, K. Pandit, S. Paparoditis, N. Parida, P. K. Patel, P. Pendyala, V. S. S. N. G. K. Persello, C. Pokhriyal, N. Pradhan, S. Prakash, V. Prasad, A. D. Prasad, N. R. Prasad, R. Promila Putrevu, D.

Q

Qadir, A.

R

Raghavendra, S. Rahaman, S. A. Raju, P. L. N. Ramana, K. V. Ramesh, H. Rao, G. S. Rao, Y. S. Rastogi, A. K. Rotondi, A. Roy, A.

S

Sahu, I. Sahu, R. Saikhom, V. Samal, R. N. Santra, A. Saran, S. Sarath Midatana Satheesh T, A. Sathianarayanan, M. Shaik, D. S. Shankar, H. Sharma, M. Sharma, P. Sharma, V. Shashikumar, B. N. Shrivastava, V. Shukla, S. Shults, R. Singh, A. Singh, A. K. Singh, D. K. Singh, G. Singh, M. Singh, N. Singh, P. S. Singh, S. Sinha, S. Sivasankar, T. Srivastava, H. S. Srivastava, S. Stilla, U. Suresh Babu, S.

T

Talukdar, G. Thakur, P. K. Thomas, W. Tiwari, A. Tripathi, A. K. Tripathi, S.

V

Vaka, D. S. Varade, D. Varia, N. Varshney, D. Venkatesh, K. Vijayan, D. Vishwakarma, A. K. Vosselman, G.

W

Wood, E. C.

Y

Yadav, M. Yadav, S. A. Yadav, V. P. Yarragunta, Y.
CC BY 4.0